Loading...
صفحه اصلی۱۳۹۹-۵-۱۴ ۱۷:۳۷:۴۹ +۰۰:۰۰

محورهای اصلی فعالیت های شرکت علم وصنعت ریلی

(شرکت مهندسی وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران)

شرکت علم و صنعت ریلی بدنبال یک بررسی همه جانبه ای که درخصوص مراکز دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی و ضمن یک نظر سنجی که از مسئولین و خبرگان صنعت ریلی کشورمان بعمل آمد، توسط تعدادی از اساتید و متخصصین صنعت تاسیس و با شماره ثبت 530871 به ثبت رسید. هدف اصلی شرکت آن است که با همکاری و هم افزائی توانمندی های علمی و تجهیزاتی مراکز علمی- صنعتی کشورمان و با استفاده از تجارب مراکز معتبر بین المللی در راستای ارتقاء بیشتر صنعت ریلی کشورمان ارائه خدمت نماید. این شرکت براساس تجارب ریلی چند ده ساله همکاران خود و براساس نظرخبرگان صنعت ریلی براین باور است که توسعه پایدار صنعت ریلی کشورمان و رفع چالشهای عظیم آن در گرو ارتقاء کمی و کیفی سطح تعاملات و همکاریهای استراتژیک در زنجیره همفکری و همکاری دولت- صنعت– بازار می باشد. شرکت علم و صنعت ریلی فرتاک بعنوان یک شرکت دانشگاهی مترصد است با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های آموزشی و تحقیقاتی موجود در مراکز علمی- صنعتی معتبر کشور و بطور خاص از فرصت ها و امکانات بی نظیر دانشکده مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه های آموزشی و تحقیقات کاربردی و استراتژیک فعالیت علمی- صنعتی فنآورانه و دانش بنیان نماید. اگرچه فعالیتهای شرکت بر صنعت ریلی متمرکز است اما بدون قید صنایع دیگر را نیز در برمیگیرد.

برای مطالعه بیشتر در مورد محورها کلیک کنید

توسعه همه جانبه حمل و نقل ریلی کشور بدون هزینه مناسب برای آموزش و تحقیقات کاربردی برای مردم بسیار گران تمام خواهد شد.

همکاران اصلی شرکت علم و صنعت ریلی

پیوندهای مفید مرتبط با صنعت ریلی

دوره‌های جدید

اطلاعات تماس

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک 333

تلفن: 5555 8888 - 021

فکس: 44 33 22 11 - 021

وب‌سایت: ایران آوادا

نوشته‌های تازه